Mai műsor

< 2017. junius 23. - péntek >

heti áttekintő

Jelenlegi hely

Alapítás

magyar

1919. január 1-én jelent meg a Részvény aláírási felhívás a Szegedi Naplóban, melyben olyan modern színvonalon álló mozgófényképszínház építését tervezték, ami alkalmas hangversenyek, kabarék stb. számára is és ehhez 1200 db, egyenként 1000 korona névértékű névre szóló részvényt bocsátottak ki. Az aláírási ív Abonyi Mihály Széchenyi tér 2. sz. üzletében volt jegyezhető. Ezen a címen az 1918-as szegedi telefonkönyvben Abonyi Mihály nevén kész férfi- és gyermekruha áruház szerepel, ezenkívül beltagja volt a volt a posztó és szőrme nagykereskedéssel foglalkozó Holtzer és Abonyi cégnek. A mozi szakmában sem volt ismeretlen a neve, 1910 októberétől az Uránia mozgófényképszínház igazgató-tulajdonosa volt, ami a Holtzer-házban működött (Híd, Deák Ferenc, Vár utcák által határolt épület).

A Belvárosi Mozi Rt. alapítók 1919. január 16-án már meg is tartották az alakuló közgyűlést a Tisza Szállóban. Abonyi Mihály a létesítendő vállalat igazgatója bejelentette: az 1 millió 200 ezer korona alaptőkét 162-en lejegyezték. Egyúttal elfogadták Szivessy Tibor budapesti műépítész tervét. A megalakult részvénytársaságnak 18 fős Igazgatósága és 9 fős Felügyelő Bizottsága volt.

Igazgatósági tagok között találjuk a szegedi üzleti- és bankélet jeles képviselőit: a Tisza szálloda tulajdonos Juránovics család több tagját; Juránovics Gyulát, özv. Juránovics Ferencnét, Schermann Kálmánt. Rajtuk kívül Kamp János, Maróthy Ferenc, Réti Adolf, Pollák Nándor, Pollák Endre, Körös Albert, Pető Ernő, Vértes Adolf, Ernst Sándor, Wolf Miksa, Sándor Ferenc, Abonyi Mihály (igazgató), Pálfi Zoltán dr., végül, de nem utolsósorban Vass András és Lippai Imre neve szerepel a névsorban. E két utolsó név kiemelése azért is indokolt, mert ez a két család a részvénytársaság fölszámolásáig (1949) tagja maradt a mozit üzemeltető társaságnak. Bár Vass András 1925-ben meghalt, özvegye, majd lánya (Baróti Józsefné) az Rt. megszűnésekor is 170 db részvényt birtokolt, a részvények kétharmada pedig a Lippai család tulajdonába került át az idők folyamán.